Bruneau Canyon

Bruneau Canyon, Owyhee County, Idaho, USA

Bruneau Canyon, Owyhee County, Idaho, USA